علی پیله وران

وبگاه شخصی علی پیله وران

علی پیله وران

وبگاه شخصی علی پیله وران

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۴
تیر

زندگی

زندگی خوردن و خوابیدن نیست!

زندگی جنبش جاری شدن است!

  • علی پیله وران